Forside

Fastholdelse af kompetente medarbejdere
og trivsel i senkarrieren og i den 3. alder
– Det Gode Liv

Bliv bedre til at fastholde de ældre, erfarne og kompetente medarbejdere
med et fastholdelseskursus.

Med kurset får jeres arbejdsplads hjælp til at sætte fokus på de ældre medarbejderes arbejdsmiljø, helbred, særlige kvalifikationer, kompetencer og ønsker for fremtiden.
Arbejdspladsen får også hjælp til at tage hensyn til merbejdernes særlige forudsætninger og ønsker til organisering af arbejdet.

Fastholdelseskurset består af et indledende møde med virksomhedens ledere og et 2-dages-kursus for medarbejderne. Kurset kan optimeres med online-forberedelse, efterfølgende individuelle coachingforløb og en evaluering i virksomheden af forløbets resultat/udbytte.

SENIUM tilbyder kurser, temadage og foredrag til virksomheder og medarbejdere, der ønsker at fastholde medarbejdere med væsentlige kompetencer, og ønsker trivsel og kompetenceudvikling i senkarrieren og en god overgang til den 3. alder.
Er du leder eller virksomhedsejer, står du engang imellem i den situation, at dine ældre og skattede medarbejdere forlader din virksomhed, og at du derved mister ekspertise og erfaringer.

”Hvad skal der til, for at du bliver i dit job lidt længere?”

Kursisterne svarer ofte:

Mening og betydning – arbejdet skal være tilrettelagt på en måde, at det giver mening for mig, og jeg skal have en oplevelse af, at det ikke er ligegyldigt, om jeg er der eller ej.

Scenarie 1

Mange af de medarbejdere, som for eksempel er fyldt 55, har kompetencer, der har stor værdi for virksomhederne. De er stabile, de er troværdige fx i forbindelse med kundekontakt, de har færre sygedage end de yngre, og de er ofte mere fleksible. I mange specielt højtkvalificerede job er erfaring en vigtig egenskab, der kan være vanskelig eller dyr at erstatte. (Og det er ikke nødvendigvis sådan, at disse medarbejdere er dyre.)

Scenarie 2

Vi skal blive længere på arbejdsmarkedet! Det er et af tidens kraftige politiske signaler. Er medarbejderne glade for det, eller kan de blive glade for det? Hvad med alle dem, der havde set frem til at gå på efterløn eller pension, men nu skal blive nogle år længere? Hvordan bliver de glade for fortsat at gå på arbejde? For det er jo ikke motiverende at føle sig snydt, vel! Og slet ikke, hvis man ikke kan mere.

Scenarie 3

Mange af virksomhedens medarbejdere, herunder nøglemedarbejdere, forlader i disse år jobbet for at gå på pension eller efterløn. Det kan være svært at erstatte dem, og det kan være svært og omkostningsfyldt at få oplært de nye medarbejdere.

Alle tre scenarier knytter sig til begrebet FASTHOLDELSE med spørgsmålet ”Hvad skal der til, for at du har lyst til at blive lidt længere?”

Personalepolitik som Livsfasepolitik

Det kræver, at personalepolitikken tager hensyn til, at vi har forskellige behov og forskellige prioriteringer på forskellige tidspunkter af vores arbejdsliv. De yngre medarbejdere vil typisk være i ”kampfasen”, hvor de skal etablere og manifestere sig på en lang række områder. De ældre medarbejdere derimod vil være i eller på vej til ”visdomsfasen”. Visdomsfasen er bl.a. karakteriseret ved stor fleksibilitet, ansvarsfølelse, overblik, loyalitet, stabilitet og faglig dygtighed. Men samtidig er det også sådan, at de i højere grad motiveres af for eksempel arbejdsmiljøet og virksomhedskulturen, og de vil gerne have indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse, bare nævnt som eksempler.

En win-win-situation

Selvfølgelig vil der kunne findes en balance mellem virksomhedens og den enkelte medarbejders behov, en aftale, som både virksomhed og medarbejder har gavn og glæde af.

SENIUM Livsfasekonsulenterne forbereder ledere og medarbejdere på de samtaler og forhandlinger, der resulterer i, at medarbejderne er motiverede til at blive lidt længere og yde deres ypperste til glæde for virksomheden. ”Trivsel og kompetenceudvikling i senkarrieren” er nøglebegreber, der samtidig sikrer en høj produktivitet.

Kurserne er typisk virksomhedskurser skræddersyet til den enkelte virksomheds behov. Men det er også muligt at melde sig til åbne kurser, som henvender sig til ledere og medarbejdere i små og mellemstore virksomheder, der ikke har medarbejdere nok til et virksomhedskursus.

Senium – faktaark

Se andre pdf-filer til download i højre spalte!